Bardzo Młoda Kultura

16 września​ 2020 r.

Historia mówiona w edukacji kulturowej – Oral history w pracy z dziećmi i młodzieżą

Chcesz zadać pytanie na żywo?
Otwórz film na stronie YouTube, zaloguj się i skorzystaj z czatu!

 „Historia mówiona w edukacji kulturowej”:

– 7 września godz. 15.00-17.00 – „Oral history” – dokumentacja animacja i edukacja kulturowa – wprowadzenie,

– 9 września godz. 15.00-17.00 – „Dobry wywiad to podstawa” – instruktaż przeprowadzania wywiadów biograficznych i dokumentalnych,

– 14 września godz. 15.00-17.00 – „Mamy wywiad i co dalej?” – jakie narzędzie wykorzystywać do przeprowadzenia wywiadów? Jak pracować ze zgromadzonym materiałem?

– 16 września godz. 15.00-17.00 – „Oral history w pracy z dziećmi i młodzieżą” – dobre praktyki, własne projekty, możliwe rozwiązania. Skąd wziąć fundusze na działania.

Szkolenie składać się bedzię z czterech 2 godzinnych wirtualnych spotkań. Historia mówiona/oral history – to sposób pracy z przeszłością. Podczas szkolenia będziemy zastanawiać się jak realizować projekty z edukacji kulturowej wykorzystujące właśnie historię mówioną. Będzie można także dowiedzieć się jak planować i przeprowadzać wywiady, jak je opracowywać, do czego wykorzystywać, a także w jaki sposób realizować takie projekty z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę o metodzie oral history i metodzie biograficznej, zwiększyć umiejętności przeprowadzenia wywiadów biograficznych. Celem tych webinarów jest również uwrażliwienie na kwestie związane z badaniami nad pamięcią w tym wprowadzenie kategorii postpamięci  (czyli tworzenia pamięci odziedziczonej) oraz stworzenie katalogu tematów, wokół których można realizować lokalne projekty dotyczące oral history i poznanie dobrych praktyk.

PROWADZĄCA:

Anna Czyżewska

Anna Czyżewska – ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Procesu Grupowego. Od 2012  roku pracuje jako trenerka prowadząca szkolenia dla kadr kultury, m.in. dotyczące planowania i pisania projektów animacyjnych wykorzystujących lokalne dziedzictwo i historię. Realizowała liczne projekty wykorzystujące historię mówioną, działając m.in. w Warszawie, Sulejówku, Pruszkowie, Otwocku, ale też na Ukrainie czy Łotwie.

Skip to content