Bardzo Młoda Kultura

Teatr małego aktora​

Koordynator: Anna Piękoś

Partner: Ewelina Sieroń / Spółdzielczy Dom Kultury MSM w Mielcu

Czas realizacji projektu: 19.08 – 20.10.2019

Miejsce realizacji: Mielec

„Teatr małego aktora” to cykl zaprojektowanych działań, związanych ze zwiększeniem zainteresowania teatrem. Głównym celem projektu jest pokonywanie nieśmiałości u dzieci, zwiększenie zainteresowania tematyką teatru, przełamywanie własnych słabości poprzez wystąpienia teatralne, zachęcenie rodziców i dzieci do rozwijania talentów. Celem nadrzędnym jest pobudzenie dzieci do działania w formie aktywnej, kreatywnej i kulturowej oraz odciągnięcie ich od biernego spędzania czasu wolnego przed komputerem, tabletem i telefonem.

Skip to content